Tôi ghét phụ nữ vì lúc nào họ cũng biết mọi thứ ở

Tôi ghét phụ nữ vì lúc nào họ cũng biết mọi thứ ở đâu.

I hate women because they always know where things are.

Voltaire