Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là

Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.

Khuyết danh