Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình

Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.

Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you’ve got to let it grow.

John Lennon