Mỗi năm vứt bỏ một thói quen xấu, rồi sẽ đến lúc khiến

Mỗi năm vứt bỏ một thói quen xấu, rồi sẽ đến lúc khiến ngay cả người tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp.

Each year one vicious habit discarded, in time might make the worst of us good.

Benjamin Franklin