Lúc yêu người ta thường đánh mất sự tỉnh táo mà chỉ khi

Lúc yêu người ta thường đánh mất sự tỉnh táo mà chỉ khi cưới nhau rồi, họ mới nhận ra sự mất mát đó

Khuyết danh