Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn… bằng tai, bằng

Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn… bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.

Drag your thoughts away from your troubles… by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.

Mark Twain