Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.

Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.

Wealth is the ability to fully experience life.

Henry David Thoreau