Chẳng gì là dễ dàng với kẻ miễn cưỡng.

Chẳng gì là dễ dàng với kẻ miễn cưỡng.

Nothing is easy to the unwilling.

Thomas Fuller