bài hát bút chì màu màu | bài hát màu cho trẻ em | vần điệu màu cho trẻ em | Crayons Color Song

Bài hát màu bút chì cho trẻ em dạy cho trẻ mới biết đi tất cả về màu sắc theo cách chúng thích học mọi thứ, thông qua một bài hát với một twist tuyệt đẹp. Vần điệu cho trẻ em này giúp chúng học các tên khác nhau của màu sắc và cách chúng xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng. "Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================ KIDS FIRST – Kids Videos & Nursery Rhymes | Free App Download: http://m.onelink.me/1e8f6c16 Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store: https://amzn.to/2PCeSDS"